ท่าโยคะ สำหรับเพิ่มความสูง

โยคะ เพิ่มความสูง

โยคะเพิ่มความสูง กีฬาโยคะ เป็นกีฬาของชาวอินเดียที่กำเนิดมาหลายพันปี การฝึกโยคะจะเน้นความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกระดูกสันหลัง ทำให้เลือด และสารอาหารไปเลี้ยงประสาทไขสันหลัง การฝึกโยคะจะทำให้การทำงานของต่อมต่างๆ รวมทั้งต่อมไร้ท่อทำงานดีขึ้น ท่าของการฝึกโยคะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อตามแบบของโยคะ และมีการสอดคล้องกับการหายใจ เป็นการรวมกาย และจิตร่วมกัน การฝึกท่าโยคะจะเป็นการฝึกประสาท ความยืดหยุ่น ความแข็งแรง การทรงตัว ลดความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ ส่งผลให้สุขภาพจิต และสุขภาพกายดีขึ้น รวมถึงการฝึกโยคะ ก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อ และกระดูก ขยายตัวได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจะช่วยในเรื่องของ ความสูง ได้เป็นอย่างดี

มหัศจรรย์ โยคะเพิ่มความสูง เพียงวันละ 20-30 นาที ก็สูงได้

โยคะ เพิ่มความสูง
  • ท่านี้เป็นการยืดกล้ามเนื้อที่ส่วนที่งอ ข้อต่อสะโพก หรือ กล้ามเนื้อ Hip Flexor หน้าที่ของมันคือ เป็นส่วนของข้อต่อสะโพก และส่วนที่งอเข่า การยืดกล้ามเนื้อส่วนนี้ จะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้เป็นอย่างดี และเป็นการกระตุ้นการขยายกระดูกส่วนหลังได้เป็นอย่างดี
โยคะเพิ่มความสูง
  • เป็นการคลายกล้ามเนื้อขาส่วนหลัง กล้ามเนื้อส่วน Hamstring ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 มัด ทำโดยการนอนราบ และยกขาช้ายขึ้นตั้งฉากกับพิ้นตรง ใช้มืออีกข้างดึงขาไว้ ค้างไว้ข้างละ 20 วินาที ช่วยคลายอาการปวดหลังได้เช่นเดียวกัน
โยคะเพิ่มความสูง
  • ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า ท่านี้ทำได้โดย ยืนตรงแล้วเอาขาไปด้านหลัง 1 ข้าง กางมือออก แล้วเอามืออีกข้างจับขาไว้ด้านหลัง ค้างไว้ 20 วินาที ท่านี้เหมาะอย่างยิ่งในการคลายกล้ามเนื้อขาด้านหน้า Quadriceps ที่มี 4 มัด ตรงหน้าขานั่นเอง
โยคะ เพิ่มความสูง
  • ท่านี้เป็นการคลายกล้ามเนื้อต้นขาด้านนอก กล้ามเนื้อส่วนนี้จะใช้งานเมื่อเรายกขาไปทางด้านข้างออกจากตัวซึ่งตรงข้ามกับกล้ามเนื้อต้นขาด้านใน การบริหาร และยืดกล้ามเนื้อสม่ำเสมอ จะช่วยให้เคลื่อนไหวได้ดี ลดอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากการเล่นกีฬา ท่านี้เวลาทำ หลังต้องตรง พร้อมบิดตัวพร้อมกับดึงขาไปทางตรงกันข้าม ค้างไว้ข้างละ 20-30 วินาที กล้ามเนื้อจะคลายได้อย่างเต็มที่
โยคะ เพิ่มความสูง
  • ท่านี้เป็นท่าที่ช่วยบรรเทาอาการปวดเข่า น่อง และฝ่าเท้า โดยการยื่นมือเท้ากำแพง ก้าวขาซ้ายไปด้านหน้า ย่อเข่า แล้วเหยียดตึงส้นเท้าแนบบริเวณน่องขวา ยืดค้างไว้ 20 วินาที ทำซ้ำกัน สลับทั้งสองข้าง
โยคะ เพิ่มความสูง
  • การบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังโดยการนอนราบ เท้าเหยียดตรงยกเท้าข้างหนึ่งเอามือจับข้อเข่า แล้วดึงเข้าหาหน้าอกจนกระทั่งกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเริ่มตึง คงท่านั้นไว้ 10-30 วินาที ให้ทำสลับทั้งสองข้าง

ดังนั้นหากใครอยากจะสูงแล้ว แต่ไม่มีเวลาในการไปออกกำลังกายกลางแจ้ง แนะนำให้ เล่นโยคะ ซึ่งสามารถเล่นได้ทุกวัน แต่ถ้าบางคนอาจจะไม่ชอบเล่นโยคะ มิราคลาสก็มีเทคนิค และวิธีเพิ่มความสูงแบบอื่นๆ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ด้วยการออกกำลังกายจาก ผู้เชี่ยวชาญ คลิ๊ก การออกกำลังกายให้สูง จากผู้เชี่ยวชาญ