ความสูง ถึงมาตรฐาน หรือไม่ มาดูกัน!!!

ความสูง

ความสูง เป็นส่วนสำคัญแรกของ บุคลิกของคนเรา สิ่งแรกที่คนจะมองเห็นในวินาทีแรกคือ ส่วนสูง ว่า คนที่เราเจอนั้นเป็นคนที่ สูง หรือ เตี้ย ดังนั้นแล้ว ส่วนสูง จึงเป็นบุคลิกหนึ่งของคนคนนั้น ความสูงจึงเป็น องค์ประกอบหนึ่งของร่างกายที่เราควรให้ความสำคัญ ไม่น้อยไปกว่าการมีหน้าตาที่ดี เราอาจจะเห็นดาราหลายคนที่ มีหน้าตาดี แต่เสียดายที่ ส่วนสูงนั้นน้อยไป นั่นย่อมทำให้เขานั้น เสียโอกาสไปไม่น้อยทีเดียว

เช็ค ความสูง ของคุณ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หรือไม่ ?

Miraclas

วันนี้ หากเราสังเกต เราจะพบว่า  ความสูงของเด็กวัยรุ่นบางคน ตัวสูงใหญ่ และเด็กวัยรุ่นบางคน ตัวเล็กมาก โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง หากตัวเตี้ย ก็จะเข้าใจว่าเป็น ผู้หญิงไซค์มินิ (สำหรับเด็กผู้หญิงที่น่ารักเท่านั้น) หากถ้าเป็นผู้หญิงที่ไม่น่ารักเท่าไหร่ ก็จะถูกเรียกว่า “เตี้ย” ส่วนผู้ชายไม่ต้องพูดถึง หากสูง ก็ถือว่าโชคดี เพราะ ผู้ชายที่สูงมักจะได้เปรียบในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ความมั่นใจ ความสูงสง่า ดูดี เดินไปไหนๆ ก็จะถูกจับตามอง บุคลิกภาพดี ทำอะไรก็ดูดี ไปหมด

ปัจจุบันนี้ ปัญหา เรื่องความสูงนั้น เป็นปัญหาใหญ่สำหรับเด็กไทย ไม่เพียงแต่ไม่สูงเท่านั้น เด็กไทยในปัจจุบันก็จะอ้วนด้วย และเด็กในปัจจุบันก็มีอัตราการเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ ส่วนของการเจริญเติบโตของเด็กมีปัญหาเนื่องจาก เรายังไม่รู้ว่าช่วงไหนของเด็กที่เป็นช่วงที้เจริญเติบโตดีที่สุด ซึ่งเราจะแบ่งช่วงของการเจริญเติบโตเป็นดังนี้

จากสถิติ เราพบว่า ส่วนสูงของเด็กไทยนั้น สูงน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากขาดความรู้ ขาดความเข้าใจ ซึ่งจากสถิติ พบว่า

  • เด็กวัยปฐมวัย และเด็กในวัยเรียน (ช่วงอายุ 5-12 ปี) จะสูงไม่เกิน 4-5 ซม. ความเฉลี่ยส่วนสูง (ซม.) ต่อปี
  • เด็กช่วง มัธยมต้น (ช่วงอายุ 13-18 ปี) จะเป็นช่วงที่เด็กเจริญเติบโตวัย เนื่องจากเป็นช่วงที่มี เซ้กซ์ฮอร์โมน ซึ่งจะมีความสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9  ซม.ต่อ ปี สำหรับเด็กผู้หญิงนั้น หากมีประจำเดือนแล้ว ก็ยังสามารถเพิ่มความสูงได้ คนไทยมักเข้าใจว่า หยุดสูง แล้วเลยไม่ได้ บำรุงส่งผลให้ เด็กผู้หญิงนั้นสูงเฉลี่ยเพียง 157 ซม.เท่านั้น
  • ปี 2557-2558 ผู้หญิงไทยอายุ 19 ปี สูงเฉลี่ย 157 ซม. ผู้ชายสูงเฉลี่ย 171 ซม. จะเห็นได้ว่า 5 ปี ความสูงเพิ่มขึ้นเพียง 1-2 ซม.​เท่านั้น

ความจริงแล้ว ความสูงสามารพัฒนาได้จนถึงอายุ 25 ปี ดังนั้น ตั้งแต่ช่วงเวลาที่เด็กเข้าสู่วัยรุ่น หรือ มีเซ็กซ์ฮฮร์โมน ต้องรีบบำรุงร่างกาย รีบกินอาหารที่มีประโยชน์ โดยสังเกตจากเด็กผู้ชายจะมีเสียงแตก มีขนรักแร้ ส่วนเด็กผู้หญิงจะเริ่มมีประจำเดือน หากมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้ว แนะนำให้ต้องเร่ง บำรุงร่ายกายให้สูง ซึ่งสามารถทำได้ 3 วิธี คือ

1.รับประทานอาหารให้ครบถ้วน

2.ออกกำลังกายเน้นให้มีการกระแทก เพื่อกระตุ้นกระดูก

3.การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

สำหรับการเพิ่มความสูงนั้น ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญในการช่วยพัฒนาความสูง ไม่เพียงแต่การออกกำลังกาย และการพักผ่อนเท่านั้น สำคัญในเรื่องของอาหารด้วย มิราคลาส ผลิตภัณฑ์เพิ่มความสูง ตัวช่วยสำหรับคนอยากสูง