หลักการเพิ่มความสูง Miraclas ผลิตภัณฑ์เพื่อคนอยากสูง เพิ่มความสูง อยากสูง หลักการเพิ่มความสูง miraclas มิราคลาส ผลิตภัณฑ์เพื่อคนอยากสูง อาหารเสริม อาหารเสริมเพิ่มความสูง อยากสูง ต้องการสูง ความสูง เพิ่มความสูง ส่วนสูง height สูง คนอยากสูง จะสูง

หลักการเพิ่มความสูง

การเสริมสร้างกระดูกอ่อน (Cartilaginous) ให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ด้วย “โปรตีนเข้มข้น” และ “คอลลาเจน” หลักการเพิ่มความสูง

24 กันยา “วันมหิดล”

24 กันยา “วันมหิดล”

24 กันยา “วันมหิดล”24 กันยา “วันมหิดล”

24 กันยายน “วันมหิดล”  เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ที่ทรงงานหนัก ทำประโยชน์ให้แก่วงการแพทย์แผนปัจจุบัน และสาธารณสุข จนรับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช เป็นพระราชโอรสใน “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชสมภพเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2434 และสวรรคตเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2472 รวมพระชนมายุ 37 พรรษา 8 เดือน 23 วัน

 

หลังจากที่พระองค์จบการศึกษาจากวิชาการสาธารณสุขและวิชาแพทย์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทรงสอบได้ประกาศนียบัตรการสาธารณสุข และปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด พระองค์ได้ประกอบพระราชกรณียกิจทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุขไว้มากมายหลายประการ อาทิ

 

  • ทรงเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ด้วยพระองค์เอง
  • ทรงช่วยเหลือในกิจการงานของโรงพยาบาลศิริราช รวมไปถึงการขยายโรงพยาบาล
  • ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างตึกคนไข้ และจัดหาที่พักสำหรับพยาบาลเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัย
  • ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนสำหรับส่งนักศึกษาแพทย์ นักเรียนพยาบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศ
  • ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อใช้ในการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล
  • ทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลติดต่อกับมูลนิธิรอคกีเฟลเลอร์ สาขาเอเชียบูรพา ในการปรับปรุง และวางมาตรฐานการศึกษา
  • ทรงสละเวลาส่วนใหญ่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยตัวพระองค์เอง

 

พระราชกรณียกิจที่พระองค์นั้นทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ตลอดระยะเวลา 12 ปี นับเป็นการวางรากฐานให้วงการแพทย์ไทย ให้พัฒนาเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมกับอารยประเทศในเวลาต่อมา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้ขนานนามวันสำคัญนี้ว่า “วันมหิดล” เพื่อเป็นการถวายสักการะ และน้อมรำลึกต่อพระองค์ท่าน