เช็คด่วน!! 4 สัญญาณอันตราย เตือนว่าคุณกำลังจะ “หยุดสูง”

เช็คด่วน!! 4 สัญญาณอันตราย เตือนว่าคุณกำลังจะ “หยุดสูง”

เช็คด่วน!! 4 สัญญาณอันตราย เตือนว่าคุณกำลังจะ “หยุดสูง”

หลายครอบครัวยังคงมีความเชื่อกับเรื่องความสูงในแบบผิดๆ อาทิ การปล่อยให้ความสูงพัฒนาไปตามมีตามเกิด หรือ พ่อแม่เตี้ยจากกรรมพันธุ์จะพยายามยังไงก็คงไม่สูง จึง